Privacy verklaring

Verwerken persoonsgegevens

De Volvo 850 Club Nederland verwerkt uw verstrekte persoonsgegevens voor de functionaliteit die de Volvo 850 Club aanbiedt. Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en voertuiggegevens. Deze informatie hangt samen met het lidmaatschap van onze vereniging. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

We verwerken deze gegevens voor de afhandeling van betalingen, deelname aan evenementen, het toesturen van het clubblad, het verzenden van e-mailberichten en om u te kunnen bellen als dat nodig is.

We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Wat delen wij met anderen

Volvo 850 Club Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (toezenden van clubblad of eventuele andere clubuitgaven) of wanneer dat wettelijk verplicht is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Volvo 850 Club Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Websitebezoek

Volvo 850 Club Nederland gebruikt functionele cookies. De Volvo 850 Club Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 850@volvo850club.nl. Volvo 850 Club Nederland zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Volvo 850 Club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@volvo850club.nl