Inschrijven

Verklaart hierbij lid te willen worden van Volvo 850 Club Nederland en verplicht zich hierbij de contributie tijdig te voldoen.


Het lidmaatschap kost €49. Vanaf februari betaal je voor het aantal resterende maanden. Bij deelname aan een evenement kan een bijdrage gevraagd worden.


Het huishoudelijk reglement en de gedragscode staan op onze website. De statuten zijn opvraagbaar via het bestuur.